globe

Rodzaje odpadów przewidzianych do odzysku

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

03 01 01

Odpady kory i korka

2.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104

3.

03 01 99

Inne nie wymienione odpady

4.

03 03 05

Szlamy z odbarwienia makulatury

5.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

6.

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

7.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

8.

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

9.

03 03 99

Inne nie wymienione odpady

10.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

11.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

12.

15 01 03

Opakowania z drewna

13.

15 01 04

Opakowania z metali

14.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

16.

16 01 03

Zużyte opony

17.

16 01 17

Metale żelazne

18.

16 01 18

Metale nieżelazne

19.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

20.

16 01 20

Szkło

21.

16 01 22

Inne nie wymienione elementy

22.

17 02 01

Drewno

23.

17 02 02

Szkło

24.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

25.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

26.

17 04 05

Żelazo i stal

27.

17 04 07

Mieszaniny metali

28.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 170410

29.

20 01 01

Papier i tektura

30.

20 01 02

Szkło

 

 Rodzaje i ilości zbieranych odpadów:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

03 01 01

Odpady kory i korka

2.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 030104

3.

03 01 99

Inne nie wymienione odpady

4.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

5.

03 03 05

Szlamy z odbarwienia makulatury

6.

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

7.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

8.

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

9.

03 03 99

Inne nie wymienione odpady

10.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

11.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

12.

15 01 03

Opakowania z drewna

13.

15 01 04

Opakowania z metali

14.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

16.

16 01 03

Zużyte opony

17.

16 01 17

Metale żelazne

18.

16 01 18

Metale nieżelazne

19.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

20.

16 01 20

Szkło

21.

16 01 22

Inne nie wymienione elementy

22.

17 02 01

Drewno

23.

17 02 02

Szkło

24.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

25.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

26.

17 04 05

Żelazo i stal

27.

17 04 07

Mieszaniny metali

28.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 170410

29.

20 01 01

Papier i tektura

30.

20 01 02

Szkło